EnglishEnglish | DeutschDeutsch | PolskiPolski

Pomiary Jakości Głosu

Multi-DSLA System MultIDSLA w najproszej konfiguracji to zestaw pomiarowy laboratoryjny z interfejsami Ethernet z SIP/RTP i H.323/RTP, Handset, POTS, ISDN BRI i ISDN PRI, stosowany do testów kwalifikacyjnych urządzeń wykorzystywanych w sieciach VoIP, takich jak telefony VoIP i bramki multimedialne. MultIDSLA w rozbudowanej konfiguracji to system o strukturze rozproszonej, do aktywnego i pasywnego monitorowania oraz analizy jakości głosu w sieci. MultiDSLA dostarcza operatorowi sieci wartości MOS dla pomiarów PESQ oraz testów pasywnych zgodnie z G.107, informacji o opóźnieniu sygnału (One Way Delay), funkcjonalności VAD (Voice Activity Detector), Multi-DSLA ustawieniu bufora jittera, kompatybilności kodeków, zniekształceniu pasma transmisyjnego, aktywnego poziomu sygnału głosu, poziomu szumów, poziomu jittera i utraty pakietów oraz jakości transmisji sygnału DTMF w sieci. Testy są robione zgodnie z ITU-T P.862/862.1/862.2, ITU-T G.107 oraz ITU-T P.56 B dla aktywnego pomiaru poziomu sygnału głosu. Wyniki pomiarów, zapamiętane w postaci logów, prezentowane są tabelarycznie oraz w formie diagramów graficznych z moóliwością eksportu.

» więcej informacji: www.malden.co.uk

VQuad/VQT firmy GL Communication jest rozwiązaniem do analizy jakości transmisji sygnału głosu w sieciach telekomunikacyjnych. System wspomaga interfejsy Ethernet z SIP/RTP, Handset, POTS, E1/ISDN PRI i ISDN BRI. Oprogramowanie VQT może być stosowane jako samodzielna aplikacja do pomiaru jakości głosu w urządzeniach firmy GL lub może współpracować z urządzeniami innych producentów zdolnych do generacji i zapamiętania próbek głosowych. Oprogramowanie VQT w połączeniu z VQuad i adaptorami intefejsowymi oraz modułem GPS, pozwala przeprowadzić VQT (Voice Quality Test)dokładne pomiary jakości głosu, opóźnienia sygnału głosowego, poziomu sygnału głosu dla abonentów rozmieszczonych w różnych węzłach sieci bez względu na to w jakiej sieci (sieci TDM, VoIP, GSM/UMTS, TETRA) będą robione pomiary.

» więcej informacji: www.gl.com