EnglishEnglish | DeutschDeutsch | PolskiPolski

Testy Wytłumienia Echa

Słyszalność echa utrudnia zrozumiałość rozmowy telefonicznej, gdy nie jest ono wytłumione w sieci i gdy opóźninie sygnału głosu w sieci przekracza ok. 40 ms. Echo elektryczne powodowane jest niedopasowaniem mostka impedacyjnego przy przejściu z linii 4-przewodowej w sieci transmisyjnej na linię 2-przewodową w pętli lokalnej. W sieci VoIP występuje opóźnienie sygnału głosu dużo większe niż 40 ms i echo istniejące w sieci staje się słyszalne.

Echo w sieci

Echo akustyczne spowodowane jest niedoskonałym odsprzężeniem elementu mikrofonu i głośnika w słuchawce telefonicznej. Pojawianie się echa elektrycznego i akustycznego w sieci można sprawdzić bezingerencyjnie, korzystając z analizatora NRT Voice Band Analyser. Passive Echo Tests Produkt NRT Voice Band Analyser oferowany jest jako zestaw pomiarowy obserwujący ruch w sieci i rejestrujący transmisję sygnału głosu w liniach VoIP, analogowych POTS, cyfrowych PCM oraz w sieciach mobilnych. Zestaw pomiarowy pozwala określić, na bazie zapamiętanych CDR, przy jakich połączeniach telefonicznych wystąpiło echo i który z tłumików echa nie spełnia wymagań.

Do analizy jakości tłumików echa oferujemy AutoEC Tester, sprawdazjący jakość tłumika ze względu na zgodność wytłumienia echa z obowiązującym standardem ITU-T G.168/2000/2002/2004/2007. G.168 Echo ConformanceZestaw składa się z generatora sygnału, biblioteki sygnałów testowych oraz z symulatora pętli echa. Testy są wykonywnae w pełni automatycznie od strony sieci TDM i sieci VoIP. Testery AutoEC Tester wykorzystywane są przez producentów sprzętu oraz operatorów sieci, wykonujących pomiary kwalifikacyjne urządzeń przed ich zakupem.